Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2016

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2016

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2018

Προηγούμενη έκδοση: 5 Οκτωβρίου 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Align Technology, Inc. και οι θυγατρικές της ("Align", "εμείς", "εμάς" και "μας") δεσμεύονται να προστατεύουν τις πληροφορίες σας (στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι "πληροφορίες" αναφέρονται στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, τις οποίες παρέχετε ή συλλέγουμε για, σχετικά με ή από εσάς μέσω των ιστοτόπων μας).

Η Align σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά το σύστημα Invisalign® , καθώς και τους ενδοστοματικούς σαρωτές iTero® και τις υπηρεσίες OrthoCAD και την εφαρμογή My Invisalign Smile, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να μοιράζονται την πρόοδό τους καθώς υποβάλλονται στη θεραπεία Invisalign φορτώνοντας εικόνες, κοινοποιώντας ιστορίες, δημιουργώντας υπενθυμίσεις ραντεβού και λαμβάνοντας ειδοποιήσεις (η "Εφαρμογή"). Παρακάτω εκθέτουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω των ιστοτόπων μας και της Εφαρμογής μας (οι "Ιστότοποι").

Γενικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας ούτε κανένα προσωπικό στοιχείο. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και διεύθυνση οικίας, για εσάς τους ίδιους ή κάποιον που γνωρίζετε. Η πρόθεσή μας είναι να σας ενημερώνουμε προτού συλλέξουμε τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία από εσάς στο Διαδίκτυο και να λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, όπου χρειάζεται.

Χρησιμοποιώντας τους Ιστοτόπους μας, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση, τη γνωστοποίηση, τη μεταφορά και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς
Τι κάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;
Με ποιον μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας;
Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;
Cookie και Διαφημίσεις
Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών
Συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους
Μάρκετινγκ και Do Not Contact (Μην επικοινωνείτε)
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
Ασφάλεια
Τα δικαιώματά σας
Ενημερώσεις
Επικοινωνία

Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

Συγκεντρώνουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών και ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με πελάτες, ασθενείς (πρώην, δυνητικούς και τρέχοντες), γονείς/κηδεμόνες ασθενών, ιατρούς και τους επισκέπτες του ιστοτόπου όταν εγγράφεστε για να γίνετε μέλος των Ιστοτόπων μας ή μέσω ηλεκτρονικών εντύπων ή όταν κάνετε λήψη και χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ειδήσεων από εμάς ή για να υποβληθείτε σε αξιολόγηση χαμόγελου.

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε όπως ηλικία, φύλο και πληροφορίες για την υγεία των δοντιών σας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων των δοντιών και του προσώπου σας. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιους σκοπούς τη στιγμή που θα ζητήσουμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητες πληροφορίες από εσάς και θα συλλέξουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Στα σημεία όπου συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή άλλα είδη ευαίσθητων δεδομένων μέσω των Ιστοτόπων μας, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας όπως περιγράφεται στην ενότητα "Cookie και Διαφημίσεις" παρακάτω.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα, ώστε, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουμε μαζί τους με πληροφορίες σχετικά με εμάς. Πρέπει να κοινοποιήσετε τα προσωπικά τους δεδομένα σε εμάς μόνον αν έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους και την άδειά τους.

Επιστροφή στην αρχή

Τι κάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε καθώς χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας ή αυτές που μας παρέχετε οι ίδιοι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω λόγους:

 • Για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε με άλλον τρόπο το λογαριασμό μέλους σας στους Ιστοτόπους μας.
 • Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε, να αγοράσετε, να κάνετε κράτηση ή/και να κάνετε λήψη προϊόντων και υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, αγορά ειδών καθαρισμού.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις ειδήσεις και τις εκδηλώσεις μας.
 • Για να παρέχουμε πληροφορίες για τους γιατρούς και τις ειδικότητές τους και να υποβάλλετε αιτήματα επικοινωνίας σε αυτούς.
 • Για να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στις έρευνές μας ή να γίνετε μέλος ενός fan club (όπου ισχύει).
 • Για να συλλέγουμε δημογραφικά στοιχεία για τις τάσεις των χρηστών, όπως ηλικία, φύλο και γενικό επίπεδο εισοδήματος.
 • Για να παρέχουμε στους πιστοποιημένους ιατρούς πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς που είναι πελάτες μας τώρα ή θα είναι στο μέλλον.
 • Για να αναλύουμε τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, να αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και άλλες πληροφορίες που διαθέτουμε.
 • Για να χρησιμοποιήσουμε περιεχόμενο που φορτώθηκε στην Εφαρμογή για κοινοποίηση μέσω κοινωνικών μέσων και να δημιουργήσουμε αντίγραφα του περιεχομένου σας για να διαφημίσουμε το Invisalign στο Διαδίκτυο, στην τηλεόραση, σε δημοσιεύσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν θα εμφανίσουμε ποτέ το όνομά σας σε κανένα διαφημιστικό υλικό που δημιουργούμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν ενδεχομένως να σας αναγνωρίσουν από τη φωτογραφία σας.

Η νομική μας βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τις συλλέγουμε. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε συνάψει σύμβαση μαζί σας, όπως για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Invisalign, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να εκτελέσουμε αυτή τη σύμβαση. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Align, όπως η εμπορία ή η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα συμφέροντα δεν έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματά σας. Θα σας καταστήσουμε σαφές κατά τη στιγμή της συλλογής ποια είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Χρησιμοποιούμε έναν ευρύ συνδυασμό πηγών δεδομένων (στοιχεία από το Διαδίκτυο, παραγγελίες, πελάτες κ.λπ.) για να διαμορφώνουμε την πλήρη εικόνα σχετικά με την κίνηση των προϊόντων μας και τις προσπάθειες προώθησής τους στην αγορά. Αυτά τα δεδομένα αφορούν μόνο τις δικές μας προσπάθειες και δεν κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε άλλες επιχειρήσεις για να τις χρησιμοποιήσουν για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη συνεργασία τους μαζί μας.

Αν σας ζητήσουμε να δώσετε προσωπικές πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια νόμιμη απαίτηση ή για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας, θα το καταστήσουμε σαφές κατά το σχετικό χρονικό διάστημα και θα σας ενημερώσουμε αν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και για τις πιθανές συνέπειες, αν δεν δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες).

Επιστροφή στην αρχή

Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Συνεργαζόμαστε με άλλες επιχειρήσεις που μας βοηθούν στην προώθηση, τις επικοινωνίες, την αποθήκευση και τις πωλήσεις. Ενδέχεται να τους κοινοποιήσουμε, γι' αυτούς τους σκοπούς, πληροφορίες που σας αφορούν. Αυτοί οι εταίροι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που σας αφορούν για άλλους σκοπούς, εκτός από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με την Align. Μια λίστα με τους τρέχοντες παρόχους υπηρεσιών μας είναι διαθέσιμη επικοινωνώντας με τη διεύθυνση privacy@aligntech.com.

Μπορεί επίσης να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε άλλες εταιρείες της Align για να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα "Τι κάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;" Μια λίστα με τις εταιρείες του ομίλου μας είναι διαθέσιμη επικοινωνώντας με τη διεύθυνση privacy@aligntech.com.

Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιηθούν πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο συγχώνευσης, αγοράς, χρηματοδότησης χρεών, πώλησης εταιρικών παγίων ή άλλης παρόμοιας συναλλαγής, καθώς και σε περίπτωση πτώχευσης, χρεωκοπίας ή εκκαθάρισης, στην οποία τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους ως πάγιο της επιχείρησής μας.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς αν πιστεύουμε ότι αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε την περιουσία μας ή τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμφωνιών μας ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας άλλων).

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας αν συμφωνείτε να το πράξουμε.

Επιστροφή στην αρχή

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες όπου έχουμε μια νόμιμη επιχειρησιακή ανάγκη να το κάνουμε (για παράδειγμα, προκειμένου να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες Invisalign ή να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις).

Όταν δεν έχουμε νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, θα τις διαγράψουμε ή θα τις ανωνυμοποιήσουμε ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές πληροφορίες σας έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου καταστεί δυνατή η διαγραφή.

Επιστροφή στην αρχή

Cookie και Διαφημίσεις

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος συσκευής, οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης συσκευών, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ευρεία γεωγραφική θέση (π.χ. τοποθεσία σε επίπεδο χώρας ή πόλης) και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς η συσκευή σας έχει αλληλεπιδράσει με τον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που έχουν προσπελαστεί και των συνδέσεων που επιλέχθηκαν.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του Ιστοτόπου μας, από πού προέρχονται και ποιο περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας παρουσιάζει ενδιαφέρον για αυτούς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια του Ιστοτόπου μας με τους επισκέπτες μας.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Cookie και Διαφημίσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Επιστροφή στην αρχή

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Εμείς στην Align δεν έχουμε την πρόθεση να συλλέγουμε καμία πληροφορία από παιδιά ηλικίας μικρότερης από δεκατριών (13) ετών, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από γονέα ή κηδεμόνα. Αν και δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στους Ιστοτόπους μας, δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χωρίς να διασαφηνίζουμε ότι το άτομο που παρέχει τα στοιχεία πρέπει να είναι ηλικίας 13 ετών τουλάχιστον. Αν έχετε ερωτήσεις για τη συλλογή στοιχείων από παιδιά στους Ιστοτόπους μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@aligntech.com

Λάβετε υπόψη ότι το όριο ηλικίας που αναφέρεται παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις στη χώρα σας. Αν συμβαίνει αυτό, θα το αναφέρουμε ανάλογα κατά τη στιγμή της συλλογής.

Επιστροφή στην αρχή

Συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους

Οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους απλώς και μόνο για ευκολία. Η Align δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστοτόπων και η συμπερίληψη των συνδέσεων δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε τις πληροφορίες ή την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι, αν συνδεθείτε σε άλλον ιστότοπο μέσω των Ιστοτόπων μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.

Επίσης, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σας σε άλλoυς ιστοτόπους, όπως σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να παρέχουμε μία σύνδεση για να σας προσφέρουμε εύκολη πρόσβαση, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον δικό τους ιστότοπο ούτε τις δημοσιεύσεις/κοινοποιήσεις σας. Παρακαλείστε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών αυτών των άλλων ιστοτόπων και των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Επιστροφή στην αρχή

Μάρκετινγκ και Do Not Contact (Μην επικοινωνείτε)

Μπορεί να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με μας κατά καιρούς αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται).

Η Align σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να μη λαμβάνετε ηλεκτρονικό υλικό επικοινωνίας από την Align ή τους συνεργάτες της, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς, παρακαλείστε να μας το πείτε όταν συλλέγουμε τις πληροφορίες σας ή στείλτε μας ένα μήνυμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση remove@aligntech.com και φροντίστε να συμπεριλάβετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εύχρηστη δυνατότητα κατάργησης εγγραφής που περιέχουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Παρακαλούμε δώστε μας λίγο χρόνο για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας.

Να θυμάστε ότι η δυνατότητα απόσυρσης συγκατάθεσης δεν ισχύει για τα απαραίτητα μηνύματα επικοινωνίας, όπως η απάντηση σε κάποιο αίτημα, και μπορεί να ανακληθεί αν αργότερα ζητήσετε πληροφορίες από εμάς, για παράδειγμα, αν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ειδήσεων από εμάς.

Επιστροφή στην αρχή

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Αν είστε χρήστης Facebook, Twitter ή άλλων ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ρυθμίσεις δημόσιου λογαριασμού και κάνετε χρήση hash-tag για μία από τις δημόσιες καμπάνιες μας, όπως η #unbraceyoursmile, ή κάποιον που χρησιμοποιεί το όνομα του προϊόντος μας, όπως #invisalign, #invisalignteen ή #invisalignTalk, θα μπορέσουμε να τραβήξουμε τις κριτικές σας για τα προϊόντα μας από τους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να τις δημοσιεύσουμε στους Ιστοτόπους μας. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να κοινοποιούμε τις απόψεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας στους επισκέπτες των Ιστοτόπων μας. Πριν αναρτηθούν στους Ιστοτόπους μας, τα σχόλιά σας θα εξεταστούν από εμάς. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα hashtag, αν δεν επιθυμείτε οι κριτικές σας να είναι διαθέσιμες στους Ιστοτόπους μας.

Δημοσιεύοντας ή καθιστώντας με άλλον τρόπο διαθέσιμο οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε μια δημόσια πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εμπειρία σας με το Invisalign και απαντώντας "ναι" αν ζητήσουμε την άδειά σας για να αναδημοσιεύσουμε το περιεχόμενο στα δικά μας κανάλια, όπως το Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/), και άλλα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεκατριών (13) ετών και άνω και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα μας σε αυτούς τους ιστοτόπους.

Αν κάποιος γονέας, κηδεμόνας ή οποιοσδήποτε άλλος αντιληφθεί ότι υπάρχει περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη και έχει κοινοποιηθεί από άτομο ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών, παρακαλείται να μας στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Επιστροφή στην αρχή

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Η Align λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα και συνεπώς μπορεί να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Align, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός της χώρας διαμονής σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να αποθηκευτούν σε διακομιστές μας που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας.

Εκτός από τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Align έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων (BCR), το οποίο καθορίζει την προσέγγιση της Align στην προστασία και διαχείριση προσωπικών πληροφοριών παγκοσμίως. Η πολιτική μας BCR είναι προσβάσιμη μέσω της σύνδεσης που παρέχεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ στους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας, το πράττουμε με βάση τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Align) ή την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield).

Επιστροφή στην αρχή

Ασφάλεια

Οι Ιστότοποί μας διαθέτουν μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουν από την καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στις πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Οι δικτυακές πύλες μας, όπως το Invisalign Doctor Site, μεταδίδουν με ασφάλεια τα στοιχεία των ασθενών (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) μέσω HTTPS. Αυτές οι πύλες απαιτούν λογαριασμούς πελατών και δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Επιστροφή στην αρχή

Τα δικαιώματά σας

Αν έχετε δικαιώματα σχετικά με την πρόσβαση, τη γνωστοποίηση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή (όπως ορίζονται από τον ισχύοντα νόμο), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ή στο email που αναφέρεται παρακάτω.

Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια, οι ιδιώτες μπορούν να ζητήσουν να λάβουν, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, έναν κατάλογο με τις γνωστοποιήσεις που κάνουμε προς τρίτους, σχετικά με τις δραστηριότητες άμεσης προώθησης. . Δεν αποτελεί πρακτική μας να πωλούμε ή να μισθώνουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες για τις άμεσες δραστηριότητες προώθησής τους.

Σε σχέση με τις εταιρείες της Align στην Ευρώπη, τα άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τα δικαιώματά τους για:

 • Να έχουν πρόσβαση, να διορθώσουν, να ενημερώσουν ή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών τους
 • Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών τους, να μας ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών τους ή να ζητήσουν τη φορητότητά τους.
 • Να εξαιρεθούν από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας στέλνουμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα κάνοντας κλικ στη σύνδεση "unsubscribe" (κατάργηση εγγραφής) ή "opt-out" (εξαίρεση) στα διαφημιστικά email που σας στέλνουμε. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές μάρκετινγκ (όπως ταχυδρομικό μάρκετινγκ ή τηλεπωλήσεις), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες τους με τη συγκατάθεσή τους. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έχουμε πραγματοποιήσει πριν από την απόσυρσή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας που πραγματοποιήθηκε με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας εκτός από τη συγκατάθεση.
 • Να υποβάλουν παράπονα στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών τους από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Στη Σιγκαπούρη, γενικά μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας ή υπό τον έλεγχό μας έχουν ή μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί από εμάς για ένα έτος πριν από την ημερομηνία της αίτησης. Οποιοδήποτε αίτημα πρόσβασης μπορεί να υπόκειται σε τέλη για την κάλυψη των εξόδων μας για την παροχή λεπτομερειών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και θα σας ενημερώσουμε για το ύψος αυτών των τελών μετά την παραλαβή του αιτήματός σας για πρόσβαση.

Αυτά είναι απλώς παραδείγματα και τα συγκεκριμένα δικαιώματά σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται εδώ ως παράδειγμα.

Επιστροφή στην αρχή

Ενημερώσεις

Ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση. Όταν το κάνουμε, θα αναφέρουμε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στην αρχή του κειμένου αυτής της δήλωσης. Η ειδοποίηση σχετικά με μια ενημέρωση ή/και τροποποίηση αυτού του είδους θα παρέχεται στους Ιστοτόπους μας ή σε εσάς άμεσα, εφόσον απαιτείται από το νόμο. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τακτικά αυτήν τη δήλωση, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, παρακαλείστε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους.

Επιστροφή στην αρχή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν τη δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους Ιστοτόπους μας, τις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας σχετικά με τις πληροφορίες σας ή τις συναλλαγές σας με τους Ιστοτόπους μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Κεντρικά γραφεία παγκοσμίως

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Κεντρικά γραφεία ΕΕ

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική οντότητα Align, η οποία είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών σας. Λεπτομέρειες διατίθενται εδώ.