Δείτε τη διαφορά πιο σύντομα1.

Είστε περίεργοι να δείτε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το χαμόγελό σας; Παίξτε με το ρυθμιστικό για να δείτε αυτά τα χαμόγελα να γίνονται πραγματικότητα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μόνο η τεχνολογία Invisalign κινεί τα δόντια έτσι.

1Αυτά τα παραδείγματα είναι μόνο για λόγους απεικόνισης. Οι χρόνοι θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενή και πρέπει να καθοριστούν από τον ιατρό σας.

Σταυροειδής σύγκλειση

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Εβδομάδα 1

Συνωστισμός

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Εβδομάδα 1

Βαθιά δήξη

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Εβδομάδα 1

Αραιή οδοντοφυΐα

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Εβδομάδα 1

Χασμοδοντία

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Εβδομάδα 1

Ατελής σύγκλειση

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Εβδομάδα 1

1Μόνο Invisalign Go και Invisalign Lite. Με τις εβδομαδιαίες αλλαγές ναρθήκων σε σύγκριση με τις αλλαγές ναρθήκων κάθε δύο εβδομάδες. Οι εβδομαδιαίες αλλαγές ναρθήκων είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού Invisalign και του ατομικού σχεδίου θεραπείας. Οι χρόνοι θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με τις μεμονωμένες ανάγκες των ασθενών και πρέπει να καθορίζονται από τον ιατρό σας.

Loading...